Miljön i centrum

Vita Örn AB vill med Klyvaren vara ett föredöme för miljövänligt byggande och fastighetsförvaltande. Fastigheten kommer att bli Europas första kompenserade bostadsfastighet med koldioxidsmart byggande där den sammanlagda belastningen vid uppförandet ska bli 0 kg koldioxid! Till detta kommer den färdiga fastigheten att vara ett ”passivhus” med solenergi från luften och vind så att fastigheten även i driftsskedet producerar 0 kg koldioxid.

Byggskedet ska resultera i 0 kg koldioxid genom systematiskt arbetssätt (klimatsnåla bodar, närvarostyrd belysning, maskiner med låg energiförbrukning, effektiv logistik och materialhantering, återvinning etc) för att minska klimatbelastningen så att kvarvarande del kan klimatkompenseras med investeringar i 3:e världen såsom att motverka avskogning och delta i planteringar. Samtliga delar i fastigheten ska gå att återvinna den dag huset har tjänat ut. Arkitektoniska gestaltningen, utomhus och inomhusmiljön tillsammans med de inbyggda funktionerna ska verka för ekonomisk och social hållbarhet. Grönytorna ska vara trevliga och lockande att vistas i samtidigt som de tillvaratar dagvatten och koldioxid samt ger hem för smådjur och fåglar. Byggskedet kommer att certifieras enligt ”ZeroMission”.

Driftsskedet ska även det resultera i 0 kg koldioxid med incitament för hyresgäster att spara på våra resurser (se nedan). Väl valda byggelement tillsammans med god teknik för återvinning, solenergi från luft och vind ska försäkra detta mål. Vidare kommer miljöbilar och stimulering till bruk av cykel att bidra till Malmös mål om mer bilfri stadsdel. Fastigheten kommer ett certifieras enligt ”Passivhus”, Miljöbyggnad och GreenBuilding.

Den tekniska standarden är hög med möjlighet för hyresgäster att själva bidra till minskning av koldioxidbelastningen i världen genom att för varje lokal mäta förbrukningen av värme/kyla, varm och kallvatten samt el. Hyresgästen har med IMD möjlighet att sänka sin egen hyra vid lägre förbrukning och på så sätt spara både i plånboken och naturen!

ZeroMission = innebär klimatkompensation i certifierade energiprojekt.
Passivhus = kravspecifikation utarbetad av Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY).
Miljöbyggnad = är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler GreenBuilding lanserades år 2004 av EU-kommissionen för att kvalitetsmärka energieffektiva byggnader.

-